Stimuleringsregeling taal voor werknemers

Werkgevers in Nederland kunnen op basis van de stimuleringsregeling “Taal voor Werknemers” financiering aanvragen bij de Stichting Lezen & Schrijven voor opleidingen die tot doel hebben om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.  Plieger Training verzorgt deze taalopleidingen in het kader van het project: “VerbeterUwNederlands.NL”

De stimuleringsregeling is tijdelijk. Aanvragen kan tot en met maandag 14 september 2015.

Werkgevers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de medewerker heeft een opleidingsniveau van maximaal mbo- 4 of daarmee vergelijkbaar;
  • de medewerker is aanspreekbaar in het Nederlands en wordt aantoonbaar beperkt in zijn functioneren bij de uitoefening van zijn werkzaamheden doordat zijn vaardigheden op het gebied van lezen en/of schrijven ontoereikend zijn;
  • per taaltraject is een maximaal bedrag van € 1.800,00 (incl. btw) per medewerker per taaltraject beschikbaar;
  • er geldt een maximum van € 25.000,00 (incl. btw) per werkgever;
  • de eigen bijdrage van de werkgever bedraagt tenminste 1/3 deel van de werkelijk gemaakte kosten, met een minimum eigen bijdrage van € 3.600,00 (incl. btw);
  • de cursus dient in 2015, ná indiening van de aanvraag, te starten en uiterlijk 1 juli 2016 met goed gevolg te zijn afgerond;
  • de taalaanbieder moet aangesloten zijn bij het NRTO (Dagnall Taleninstituut bv)