Nieuwe aanvraagperiode subsidie Tel mee met Taal opent 1 januari 2023

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden.