Foutloos Nederlands

Inhoud van de training Foutloos Nederlands

Verbeter uw Nederlands met een training schrijven, spelling, stijl en grammatica.

Iedere medewerker in een Nederlandse organisatie krijgt te maken met de Nederlandse taal. Of het nu om grammatica, spelling, stijl, correspondentie, e-mailen of appen gaat, telkens weer ervaren taalgebruikers dezelfde dilemma’s en struikelblokken. De training Foutloos Nederlands zet de belangrijkste taalkwesties op een rijtje, zodat u na de training met recht een 10 voor taal krijgt.

In de training Foutloos Nederlands van Plieger Training besteden wij aandacht aan de struikelblokken van de Nederlandse taal. Een deskundige trainer van Plieger Training leert u uw Nederlandse taalvaardigheid verbeteren op het gebied van spelling, stijl en grammatica.

Een training foutloos Nederlands bestaat uit de volgende modules die u ook als los onderdeel en als maatwerk kunt volgen:

Spelling

 • Engelse werkwoordsvormen
 • Nederlandse werkwoorden
 • gebruik van hoofd- en kleiner letters
 • ‘c’ of ‘k’, en ‘qu’ of ‘kw’
 • interpunctie
 • leestekens
 • meervouden
 • accenttekens
 • getallen
 • samenstellingen
  • aaneenschrijven
  • koppelteken
  • gecombineerde schrijfwijze
  • trema
  • vervangingsteken of –streepje
  • liggend streepje en bastaardwoorden
  • samenstellingen met woorden uit vreemde talen
  • samenstelling met de tussen-n en tussen-s
  • klinkerbotsing

Stijl

 • eigentijdse taal
 • als of dan
 • hen of hun
 • tenzij of mits
 • verwijswoorden
  • meervoud en enkelvoud
  • mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden
  • aan wie, met wie, waarmee, waarvoor etc.
  • dat – wat
  • dat – als
  • datgene wat
 • pleonasme
 • tautologie
 • contaminatie
 • discongruentie
 • foute beknopte bijzin

Grammatica

 • werkwoordsvormen
 • enkelvoud of meervoud (een aantal is /zijn)
 • woordsoorten
 • zinsdelen
 • nevenschikking
 • onderschikking
 • bijzinnen

Trainingsmethoden:

Tijdens de training Foutloos Nederlands wisselen we korte theoretische uitleg af met praktische, leuke en inspirerende oefeningen. U kunt gebruik maken van de e-learning omgeving van Plieger Training.

Training Foutloos Nederlands bij Plieger Training

Voorafgaande aan de training Foutloos Nederlands van Plieger Training analyseren wij uw startsituatie op basis van testen in onze elektronische leeromgeving. Samen met u stemmen wij de inhoud van de training af, zodat u gegarandeerd uw einddoel haalt.