Privacyregister

Plieger Training en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wie ben jij?

 • Een opdrachtgever of een potentiële opdrachtgever
 • Zelfstandig trainer of trainingsbureau
 • Cursist
 • Netwerkrelatie
 • Leverancier

Wie zijn wij?

Plieger Training
En iedereen die bij ons in dienst is en voor ons opdrachten uitvoert.
 
Op basis van welke grondslag gebruiken wij jouw gegevens?

 1. Uitvoering van een overeenkomst
  • Uitvoering van opdrachten:
   1. uitvoeren van een training en/of coaching
   2. adviestraject
  • Voor het vermelden op een certificaat.
  • Voor vervolgtrajecten
 2. Gerechtvaardigd belang
  • Voor het ontwikkelen van nieuwe projecten
  • Om mogelijke nieuwe klanten binnen te halen
 3. Wettelijk verplicht 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?
Als opdrachtgever:

 • Bedrijfsgegevens
 • NAW-gegevens
 • IP-adressen

Als cursist ook:

 • NAW-gegevens
 • (Eventuele) bedrijfsgegevens
 • Opdrachten
 • Prestaties en vorderingen
 • Geboortedatum en –plaats
 • Trainingsdata
 • Presentie
 • Certificaat
 • IP-adressen

Hoelang bewaren we je gegevens?

 • Zo lang de opdracht duurt.
 • Bij wettelijke verplichting: 7 jaren

Waar bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens in een beveiligde omgeving die aan de eisen van AVG voldoet.

Hoe verwerken we deze gegevens?
We slaan ze alleen op. We gebruiken ze voor intern gebruik ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

In welke situaties geven wij je gegevens aan een ander?

 • Als wij derden inschakelen voor het uitvoeren van een opdracht of training.
 • We werken samen met zelfstandige trainers en trainingsbureaus. Zij hebben geheimhoudingsplicht en zij vernietigen alle communicatie en je gegevens na de opdracht.
 • Bij wettelijke verplichting.
 • Bij toestemming.
 • Bij bescherming van een vitaal belang.
 • Bij algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • Bij gerechtvaardigd belang.

Jouw privacyrechten:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Beveiligingsmaatregelen

 1. Sterke wachtwoorden
 2. SSL-verbinding websites
 3. Datalekkenprotocol
 4. Functionaris gegevensbescherming.

Verwerkersovereenkomsten
Met de partijen die geen onderdeel zijn van ons bedrijf, zoals trainers, andere trainingsbureaus, de boekhouder en fiscaal jurist sluiten we verwerkersovereenkomsten af. We hebben hierin vastgelegd waar een verwerker aan moet voldoen en wie waarvoor aansprakelijk en verantwoordelijk is.

Privacy by design & privacy by default
Bij het bedenken en ontwerpen van onze producten en diensten zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens die we willen verzamelen, goed beschermd zijn. Dit wordt Privacy by design genoemd. Onze site heeft een beveiligde internetverbinding met een SSL-certificaat. We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Privacy by default betekent dat de standaardinstellingen van onze diensten of invulformulieren de privacy zoveel mogelijk garanderen.